Translate
U bevindt zich hier: Home

Voorwoord

NVS in Nederland

In Nederland zijn er nog veel uitdagingen op het gebied van inclusieve arbeid en het normaliseren van zogenaamde tekortkomingen van mensen die niet vanzelfsprekend aan de arbeidsmarkt kunnen deelnemen. De Nederlandse Vereniging voor Support (NVS), vertegenwoordiger in de European Union of Supported Employment (EUSE), heeft zich ten doel gesteld om het gedachtegoed van Supported Employment onder haar leden te verspreiden, borgen en te optimaliseren. De vereniging heeft als missie om hiermee de inclusiviteit te bevorderen en te behouden voor alle personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een belangrijke focus en te bereiken doelgroep daarin zijn de personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Supported employement staat als verbindend element centraal in de kennisuitwisseling en erkenning van organisaties die zich aansluiten bij onze missie en doelstellingen.

Naast de EU netwerken en projecten is NVS vertegenwoordigd in de World Association for Supported Employment (WASE). Hierdoor participeert NVS in een breed internationaal netwerk en is in staat om nieuwe ontwikkelingen te onderkennen en daarbij betrokken te zijn. Supported Employment heeft er toe bijgedragen dat er mogelijkheden voor het verkrijgen en behouden van een betaalde baan voor personen met een handicap vergroot worden. De pioniersfase binnen specifieke doelgroepen ligt al enige tijd achter ons en de aandacht verlegt zich tevens naar andere doelgroepen en organisaties die qua arbeidsmarktpositie in vergelijkbare omstandigheden verkeren.

Kwaliteit heeft binnen de NVS een grote prioriteit. In 2006 is een beroepenregister gestart voor jobcoaches in Nederland. Zowel individueel als op organisatieniveau kan men als jobcoach tot inschrijving in het beroepenregister jobcoach NVS/EUSE overgaan. Opname in het beroepenregister jobcoach NVS/EUSE wordt mogelijk na toetsing door een onafhankelijke commissie. Deze onafhankelijke commissie kan eveneens opleidingen, die diploma's of certificaten afgeven aan door jobcoaches gevolgde trajecten, te toetsen en te certificeren. Leidraad in beide gevallen is het competentieprofiel jobcoach NVS/EUSE.

Het is binnen de NVS gebruikelijk om regelmatig in samenwerking met andere organisaties bijeenkomsten met het werkveld te organiseren om gezamenlijk te werken aan kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging van Supported Employment. Daarnaast is er een jaarlijkse ledenvergadering waarin trends en ontwikkelingen in de markt gedeeld worden. Ook is NVS van plan om in 2019 een EU een conferentie in Amsterdam te organiseren in samenwerking met diverse EU landen. Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u ons altijd mailen of bellen.

Sikko Bakker, namens het bestuur van de NVS
Voorzitter NL

NVS Logo
Nederlandse Vereniging voor Support
Bezoek- en postadres
Schiebroekselaan 34A
3037RN  Rotterdam
06-455 289 64
bureaunvs@nvsupport.nl