Translate
U bevindt zich hier: Home

Voorwoord

NVS Workshops

De NVS organiseert workshops in samenwerking met andere organisaties op het gebied van o.a "Inclusieve Arbeidsorganisatie".De NVS is een vereniging voor organisaties die Supported Employment onderschrijven en uitdragen en staat tevens open voor individuele leden. De Nederlandse Vereniging voor Support (NVS), die in de European Union of Supported Employment (EUSE), de Nederlandse vertegenwoordiger is, heeft zich ten doel gesteld om het gedachtegoed en de kwaliteit van Supported Employment onder haar leden te bewaken, te verspreiden en te optimaliseren. Ook is de NVS vertegenwoordigd in de World Association for Supported Employment (WASE). Hierdoor participeert NVS is een breed internationaal netwerk en is in staat om nieuwe ontwikkelingen te onderkennen en daarbij betrokken te zijn.

Supported Employment heeft er toe bijgedragen dat er mogelijkheden voor het verkrijgen en behouden van een betaalde baan voor personen met een handicap tot de mogelijkheden ging behoren. De pioniersfase ligt al enige tijd achter ons en de aandacht verlegt zich tevens naar andere doelgroepen die qua arbeidsmarktpositie in vergelijkbare omstandigheden verkeren.

Kwaliteit heeft binnen de NVS een grote prioriteit. In 2006 is het besluit genomen om over te gaan tot de invoering van een beroepenregister voor jobcoaches. Inmiddels zijn de voorbereidende activiteiten afgerond en kan tot inschrijving van het beroepenregister jobcoach NVS/EUSE worden overgegaan. Opname in het beroepenregister jobcoach NVS/EUSE wordt mogelijk na toetsing door een onafhankelijke commissie. Het bestuur van de NVS heeft aan diezelfde onafhankelijke commissie de taak gegeven om eveneens opleidingen, die diploma's of certificaten afgeven aan door Jobcoaches gevolgde trajecten, te toetsen en te certificeren. Leidraad in beide gevallen is het competentieprofiel jobcoach NVS/EUSE.

Inmiddels heeft EUSE heeft een Toolkit Supported Employment uitgebracht met als doel om daarmee de kwaliteit van Supported Employment te borgen. De Toolkit is officieel tijdens het seminar "NVS opent zijn registers; Supported Employment in actie" op 11 november 2010 gelanceerd. Inmiddels werk de EUSE aan een nieuwe Toolkit die zich bredere doelgroepen gaat richten. naar verwachting zal eind 2014 deze Toolkit gereed zijn.

Het is de bedoeling van de NVS om regelmatig in samenwerking met andere organisaties bijeenkomsten met het werkveld te organiseren om gezamenlijk te werken aan kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging van Supported Employment.

Chiel Kamp
voorzitter NVS

NVS Logo
Nederlandse Vereniging voor Support
Bezoekadres
Stippeneng 2
Gebouw 115
6708 WE  Wageningen
06 - 12 02 90 75
Postadres
Van Lidth de Jeudelaan 2
6703 JA  Wageningen bureaunvs@nvsupport.nl